ข่าวประชาสัมพันธ์จากเว็บไซต์

  • สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับครับ
  • หากท่านไม่ได้รับความสะดวกสบายกรุณาแจ้งมาที่
  • เต็มใจและพร้อมให้บริการดุจญาติมิตรของท่าน

ข่าวเด่น

1

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข.คนใหม่

ครม.เห็นชอบตามที่ รมว.สธ.เสนอตั้ง หมอโสภณ อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นปลัด อ่านเพิ่มเติม

ข่าวล่าสุด

เอกสารประกอบการประชุม ITA 17-18 ก.ค. 60

เอกสารประกอบการประชุม ITA ระหว่าง 17-18 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมไดมอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 


อ่านเพิ่มเติม
  • โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ

  • โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ

  • โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ

  • โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ

  • โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ

  • โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ

  • โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ

ข่าวผู้บริหาร

ผลของการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาวะสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

ผลของการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาวะสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน โดยทีมสหวิชาชีพ โรงพยาบาลลำทับ จังหวัดกระบี่

อ่านต่อ

ข่าวเพื่อมวลชน

โรงพยาบาลพระพรหมเปิดบริการอย่างเป็นทางการ

19 สิงหาคม 2558 โรงพยาบาลพระพรหมเปิดบริการอย่างเป็นทางการได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่า ราชการจังหวัด นายศิริพัฒน์ พัฒกุลมาเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายโรงพยาบาลและมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม กว่า 500 ท่าน มีท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช นพ.จิรพันธ์ เต้พันธ์ ท่านพิทยา แก้วพาราดัย ท่าน ผบ.เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลพระพรหมสร้างเมื่อปี 2555 แล้วเสร็จปลายปี 2557 ตั้งอยู่ที่ ม.1 ต.ท้ายสำเภาโดยได้รับที่ดินบริจาคจากคุณแม่จุไร และคุณวิรัช อิสระพิทักษ์กุล บริจาคที่จำนวน 28 ไร่สร้างโรงพยาบาล ชุมชนภาคแระชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาภายใต้กองทุนประชาร่วมใจสานสายใย เปิด รพ.พระพรหม. ที่สนับสนุนทุนทรัพย์ สิ่งของ อุปกรณ์การแพทย์ ภายใต้วิสัยทัศน์. ที่ว่าบริการคุณภาพได้มาตรฐาน ใกล้บ้านประชาชน ปรับภาพลักษณ์ให้น่ามาใช้บริการให้เหมือนโรงพยาบาลเอกชน Click ที่นี่ดูภาพกิจกรรม  

อ่านต่อ

ข้อสั่งการนโยบาย

ข้อสั่งการนโยบาย

  - คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี - นโยบายการดำเนินงานของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข .ppt - นโยบาย การดำเนินงานของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน และ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ ในบทบาทหน้าที่เจ้ากระทรวงสาธารณสุข และกำกับดูแลองค์กรและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวกับสุขภาพ - หลัก 3 ประการ ในการทำงานของรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รมว.สธ. และ นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รมช.สธ.  

อ่านต่อ

เอกสารเผยแพร่

ผลของการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาวะสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

ผลของการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาวะสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน โดยทีมสหวิชาชีพ โรงพยาบาลลำทับ จังหวัดกระบี่

อ่านต่อ

© Copyright - 2014 สาธารณสุขเขต 11