ข่าวประชาสัมพันธ์จากเว็บไซต์

  • สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับครับ
  • หากท่านไม่ได้รับความสะดวกสบายกรุณาแจ้งมาที่
  • เต็มใจและพร้อมให้บริการดุจญาติมิตรของท่าน

ข่าวเด่น

1

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข.คนใหม่

ครม.เห็นชอบตามที่ รมว.สธ.เสนอตั้ง หมอโสภณ อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นปลัด อ่านเพิ่มเติม

ข่าวล่าสุด

เอกสารประกอบการประชุม Service Plan สาขาสูตินารีฯ วันที่ 18 เม.ย. 60 รร.ไดมอนพลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี


อ่านเพิ่มเติม
  • โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ

  • โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ

  • โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ

  • โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ

  • โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ

  • โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ

  • โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ

ข่าวผู้บริหาร

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข.คนใหม่

เครดิตข่าวจาก http://www.hfocus.org/content/2015/09/10890 ครม.เห็นชอบตามที่ รมว.สธ.เสนอตั้ง หมอโสภณ อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นปลัด สธ.คนใหม่ วันนี้ (15 กันยายน 2558) ในการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบตามที่ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข เสนอแต่งตั้ง นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) คนใหม่ ซึ่งจะดำรงตำแหน่งปลัด สธ.ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 แทน นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัด สธ.ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2558 นี้ ประวัติ นพ.โสภณ เมฆธน เกิดวันที่ 1 ตุลาคม 2500 อายุ 57 ปี ที่จังหวัดชัยนาท ประวัติการศึกษา: แพทยศาสตร์บัณฑิต สาขาจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า) ประวัติการทำงาน: เริ่มรับราชการ ตำแหน่ง นายแพทย์ 4 โรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โยกย้ายและเลื่อนตำแหน่งขึ้นตามลำดับ อาทิ ผชชว. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง                  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี                 รองอธิบดีกรมอนามัย                                   ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 18                  รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  1 ต.ค. 2556 เป็นอธิบดีกรมควบคุมโรค 1 ต.ค. 2558 เป็นปลัดกระทรวงสาธารณสุข

อ่านต่อ

ข่าวเพื่อมวลชน

โรงพยาบาลพระพรหมเปิดบริการอย่างเป็นทางการ

19 สิงหาคม 2558 โรงพยาบาลพระพรหมเปิดบริการอย่างเป็นทางการได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่า ราชการจังหวัด นายศิริพัฒน์ พัฒกุลมาเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายโรงพยาบาลและมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม กว่า 500 ท่าน มีท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช นพ.จิรพันธ์ เต้พันธ์ ท่านพิทยา แก้วพาราดัย ท่าน ผบ.เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลพระพรหมสร้างเมื่อปี 2555 แล้วเสร็จปลายปี 2557 ตั้งอยู่ที่ ม.1 ต.ท้ายสำเภาโดยได้รับที่ดินบริจาคจากคุณแม่จุไร และคุณวิรัช อิสระพิทักษ์กุล บริจาคที่จำนวน 28 ไร่สร้างโรงพยาบาล ชุมชนภาคแระชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาภายใต้กองทุนประชาร่วมใจสานสายใย เปิด รพ.พระพรหม. ที่สนับสนุนทุนทรัพย์ สิ่งของ อุปกรณ์การแพทย์ ภายใต้วิสัยทัศน์. ที่ว่าบริการคุณภาพได้มาตรฐาน ใกล้บ้านประชาชน ปรับภาพลักษณ์ให้น่ามาใช้บริการให้เหมือนโรงพยาบาลเอกชน Click ที่นี่ดูภาพกิจกรรม  

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์

รายการพื้นที่ประสบอุทกภัย เครือข่ายสุขภาพที่ 11

รายการพื้นที่ประสบอุทกภัย เครือข่ายสุขภาพที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ​รายชื่อผู้ประสานงาน​ นพ. วินัย 0896460680 0816910065 คุณมารศรี 0819708469 คุณอรุณี 0896460680 คุณอรพรรณ 0864814336 พื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือ ​​อำเภอชะอวด อำเภอเชียรใหญ่ อำเภอถ้ำพรรณรา อำเภอพระพรหม จังหวัดชุมพร ​​รายชื่อผู้ประสานงาน ​คุณบุญญาภา ​0945355491 พื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือ ​​วัดสมุหเตตาราม ตำบลวังตะกอ อบต. บางมะพร้าว วัดราชบูรณะ ตำบลท่ามะพลา รพ.สต. พ้อแดง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ​​รายชื่อผู้ประสานงาน ​​นพ. จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ 0897249706 นายศรุตยา สุทธิรักษ์ 0993635991 นางอมรรัตน์ หิมทอง 0848407034 นายสุรพงษ์ ลาดศิลป์ 0866877899 พื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือ ​​สสอ. ท่าชนะ รพ.สต. บ้านปากน้ำท่าทอง จังหวัดพังงา ​รายชื่อผู้ประสานงาน พื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือ จังหวัดระนอง ​​รายชื่อผู้ประสานงาน พื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือ จังหวัดกระบี่ ​​รายชื่อผู้ประสานงาน พื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือ จังหวัดภูเก็ต ​​รายชื่อผู้ประสานงาน พื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือ

อ่านต่อ

ข้อสั่งการนโยบาย

ข้อสั่งการนโยบาย

  - คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี - นโยบายการดำเนินงานของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข .ppt - นโยบาย การดำเนินงานของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน และ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ ในบทบาทหน้าที่เจ้ากระทรวงสาธารณสุข และกำกับดูแลองค์กรและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวกับสุขภาพ - หลัก 3 ประการ ในการทำงานของรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รมว.สธ. และ นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รมช.สธ.  

อ่านต่อ

© Copyright - 2014 สาธารณสุขเขต 11