ข่าวประชาสัมพันธ์จากเว็บไซต์

  • สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับครับ
  • หากท่านไม่ได้รับความสะดวกสบายกรุณาแจ้งมาที่
  • เต็มใจและพร้อมให้บริการดุจญาติมิตรของท่าน

สสจ.ชุมพร ประเมินอำเภอสุขภาพดี

Admin Rpho11


7 สิงหาคม 2558 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ได้มาประเมินอำเภอสุขภาพดี 80 ปียังแจ๋วที่อำเภอหลังสวน โดยมีตัวแทนชมรมผู้สูงอายุบ้านแหลมหญ้า ตำบลบางน้ำจืด และชมรมผู้สูงอายุตำบลท่ามะพลาเป็นตัวแทนอำเภอหลังสวนในการนำเสนอผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชมรมผู้สูงอายุ ณ ศาลาประชุมหมู่ที่ 3 บ้านแหลมหญ้า ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร


© Copyright - 2014 สาธารณสุขเขต 11