ข่าวประชาสัมพันธ์จากเว็บไซต์

  • สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับครับ
  • หากท่านไม่ได้รับความสะดวกสบายกรุณาแจ้งมาที่
  • เต็มใจและพร้อมให้บริการดุจญาติมิตรของท่าน

สภาเทคนิคการแพทย์ตรวจประเมินระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ในจังหวัดชุมพร

Admin Rpho11


สภาเทคนิคการแพทย์ตรวจประเมินระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์โรงพยาบาลในจังหวัดชุมพรเพื่อรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ (LA/Re-LA) ในระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2558 ดังนี้
วันที่ 23 สิงหาคม 2558  โรงพยาบาลสวี (Re-LA)
วันที่ 24 สิงหาคม 2558 โรงพยาบาลปะทิว (Re-LA) โรงพยาบาลปากน้ำหลังสวน(Re-LA)
วันที่ 25 สิงหาคม 2558 โรงพยาบาลมาบอำมฤต (Re-LA) โรงพยาบาลค่ายเขตอุดมศักดิ์ (LA)
วันที่ 26 สิงหาคม 2558 โรงพยาบาลท่าแซะ (Re-LA) โรงพยาบาลหลังสวน(Re-LA)
วันที่ 27 สิงหาคม 2558  โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ (Re-LA)

 

 


© Copyright - 2014 สาธารณสุขเขต 11