ข่าวประชาสัมพันธ์จากเว็บไซต์

  • สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับครับ
  • หากท่านไม่ได้รับความสะดวกสบายกรุณาแจ้งมาที่
  • เต็มใจและพร้อมให้บริการดุจญาติมิตรของท่าน

บุคลากรจาก รพ .สต. คนแรกที่ได้รับตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

Admin Rpho11


เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม สสจ.พังงา ซึ่งจัดให้มีการประชุมของคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ประจำเดือนสิงหาคม นายแพทยฺธนิส เสริมแก้ว นพ .สสจ.พังงา มอบช่อดอกไม้ เพื่อแสดงความยินดีกับนางสุมาลี เรืองรักษ์ หัวหน้าสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ บางม่วง อำเภอตะกั่วป่า ในโอกาสได้เลื่อนระดับเป็นนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ซึ่งเป็นบุคลากรสาธารรณสุขจาก รพ .สต. คนแรกที่ได้รับตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษโดยมีเพื่อนร่วมรุ่น ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย


© Copyright - 2014 สาธารณสุขเขต 11