ข่าวประชาสัมพันธ์จากเว็บไซต์

  • สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับครับ
  • หากท่านไม่ได้รับความสะดวกสบายกรุณาแจ้งมาที่
  • เต็มใจและพร้อมให้บริการดุจญาติมิตรของท่าน

สสจ.พังงา ชนะเลิศผลงานรวมดีเด่นงานสาธารณสุขปี 2558

Admin Rpho11


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงาได้รับรางวัลชนะเลิศผลงานรวมดีเด่นในการดำเนินงานสาธารณสุขประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 10 -11 กันยายน  2558 ณ โรงแรมเกรซแลนด์ ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งจัดให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2558 เขตสุขภาพที่ 11  นพ เจษฎา ฉายคุณรัฐ สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 11  เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่องสาธารณสุขสังคมเมืองกับกรอบทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ 2560-2564   และเป็นประธานมอบรางวัลการนำเสนอผลงานซึ่งประกอบด้วยผลงานเด่นและเอกสารผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด โดยจังหวัดพังงา ได้รับรางวัลผลงานเด่นด้านการจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และรางวัลชนะเลิศผลงานรวมดีเด่น ระดับเขต ได้รับเงินรางวัล 300.000 บาท  รางวัลที่ 2 คือ จังหวัดนครศรีฯ เงินรางวัล 200.000 บาทและรางวัลที่สาม คือ จังหวัดระนอง เงินรางวัล 100.000 บาท .และมอบประกาศ และโล่มหกรรมคุณภาพวิชาการ ซึ่งในส่วนของจังหวัดพังงา  ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด 42 ชิ้นงาน มีผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 10 ผลงาน ทั้งนี้ โดยมี นายแพทย์ธนิศ เสริมแก้ว นพ.สสจ.พังงา คณะผู้บริหารและบุคลากรสาธารณสุข เข้าร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่


© Copyright - 2014 สาธารณสุขเขต 11