ข่าวประชาสัมพันธ์จากเว็บไซต์

  • สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับครับ
  • หากท่านไม่ได้รับความสะดวกสบายกรุณาแจ้งมาที่
  • เต็มใจและพร้อมให้บริการดุจญาติมิตรของท่าน

ผลการใช้ต้นไม้หลากสีชี้นำชีวิต ต่อระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 2

เฉลิมชาติ แซ่โค้ว


ผลการใช้ต้นไม้หลากสีชี้นำชีวิต ต่อระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 2 โรงพยาบาลลำทับ จังหวัดกระบี่


© Copyright - 2014 สาธารณสุขเขต 11