ข่าวประชาสัมพันธ์จากเว็บไซต์

  • สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับครับ
  • หากท่านไม่ได้รับความสะดวกสบายกรุณาแจ้งมาที่
  • เต็มใจและพร้อมให้บริการดุจญาติมิตรของท่าน

หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม
พิจารณาจัดสรรโควตา
แพทย์ที่จบปีการศึกษา 2558

นภลักษณ์ ปัตระวรรณ


เรียน  นพ.สสจ.ทุกแห่ง, ผอ.รพศ.และ รพท. ทุกแห่ง

ประชุมพิจารณาจัดสรรโควตาแพทย์ที่จบปีการศึกษา  2558 และ โควตาแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ และพิจารณาความต้องการ วิสัญญีพยาบาล หลักสูตร 1 ปี ปีการศึกษา 2558  ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา 10.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมดาหลา โรงพยาบาลพังงา จังหวัดพังงา โดยขอให้เบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัด จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาเข้าร่วมประชุม  โดยพร้อมเพรียงกัน ตาม วัน เวลาและ สถานที่ดังกล่าวด้วย จะเป็นพระคุณ  


© Copyright - 2014 สาธารณสุขเขต 11