ข่าวประชาสัมพันธ์จากเว็บไซต์

  • สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับครับ
  • หากท่านไม่ได้รับความสะดวกสบายกรุณาแจ้งมาที่
  • เต็มใจและพร้อมให้บริการดุจญาติมิตรของท่าน

โรงพยาบาลพระพรหมเปิดบริการอย่างเป็นทางการ

19 สิงหาคม 2558 โรงพยาบาลพระพรหมเปิดบริการอย่างเป็นทางการได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่า ราชการจังหวัด นายศิริพัฒน์ พัฒกุลมาเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายโรงพยาบาลและมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม กว่า 500 ท่าน มีท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช นพ.จิรพันธ์ เต้พันธ์ ท่านพิทยา แก้วพาราดัย ท่าน ผบ.เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลพระพรหมสร้างเมื่อปี 2555 แล้วเสร็จปลายปี 2557 ตั้งอยู่ที่ ม.1 ต.ท้ายสำเภาโดยได้รับที่ดินบริจาคจากคุณแม่จุไร และคุณวิรัช อิสระพิทักษ์กุล บริจาคที่จำนวน 28 ไร่สร้างโรงพยาบาล ชุมชนภาคแระชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาภายใต้กองทุนประชาร่วมใจสานสายใย เปิด รพ.พระพรหม. ที่สนับสนุนทุนทรัพย์ สิ่งของ อุปกรณ์การแพทย์ ภายใต้วิสัยทัศน์. ที่ว่าบริการคุณภาพได้มาตรฐาน ใกล้บ้านประชาชน ปรับภาพลักษณ์ให้น่ามาใช้บริการให้เหมือนโรงพยาบาลเอกชน Click ที่นี่ดูภาพกิจกรรม  

อ่านต่อ

© Copyright - 2014 สาธารณสุขเขต 11