ข่าวประชาสัมพันธ์จากเว็บไซต์

  • สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับครับ
  • หากท่านไม่ได้รับความสะดวกสบายกรุณาแจ้งมาที่
  • เต็มใจและพร้อมให้บริการดุจญาติมิตรของท่าน

ประกาศผลรางวัลงานมหกรรวิชาการและงานวิจัย ครั้งที่ 4/2560

ประกาศผลรางวัลงานมหกรรวิชาการและงานวิจัย เขตสุขภาพที่ 11 ครั้งที่ 4/2560 - รายชื่อผู้ได้รับรางวัลผลงานประเภท งานพัฒนาคุณภาพ CQI - รายชื่อผู้ได้รับรางวัลผลงานประเภท งานพัฒนาคุณภาพ KM - รายชื่อผู้ได้รับรางวัลผลงานประเภท งานพัฒนาคุณภาพ R2R - รายชื่อผู้ได้รับรางวัลผลงานประเภท งานพัฒนาคุณภาพนวัตรกรรม - รายชื่อผู้ได้รับรางวัลผลงานประเภท งานพัฒนาคุณภาพ เรื่องเล่าเร้าพลัง - รายชื่อผู้ได้รับรางวัลผลงานประเภท งานพัฒนาคุณภาพ วิจัย

อ่านต่อ

© Copyright - 2014 สาธารณสุขเขต 11