ข่าวประชาสัมพันธ์จากเว็บไซต์

  • สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับครับ
  • หากท่านไม่ได้รับความสะดวกสบายกรุณาแจ้งมาที่
  • เต็มใจและพร้อมให้บริการดุจญาติมิตรของท่าน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข.คนใหม่

ครม.เห็นชอบตามที่ รมว.สธ.เสนอตั้ง หมอโสภณ อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นปลัด สธ.คนใหม่

วันนี้ (15 กันยายน 2558) ในการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ทำเนียบรัฐบาล ล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบตามที่ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข เสนอแต่งตั้ง นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) คนใหม่ ซึ่งจะดำรงตำแหน่งปลัด สธ.ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 แทน นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัด สธ.ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2558 นี้

ประวัติ นพ.โสภณ เมฆธน

เกิดวันที่ 1 ตุลาคม 2500 อายุ 57 ปี ที่จังหวัดชัยนาท

ประวัติการศึกษา:

แพทยศาสตร์บัณฑิต สาขาจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ประวัติการทำงาน:

เริ่มรับราชการ ตำแหน่ง นายแพทย์ 4 โรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โยกย้ายและเลื่อนตำแหน่งขึ้นตามลำดับ อาทิ

ผชชว. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง                 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี                

รองอธิบดีกรมอนามัย                                  

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 18                 

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

1 ต.ค. 2556 เป็นอธิบดีกรมควบคุมโรค

1 ต.ค. 2558 เป็นปลัดกระทรวงสาธารณสุข


© Copyright - 2014 สาธารณสุขเขต 11